FW 2021/22

CONNIKAMINSKI_H21_PURPLE PULL_H2101462_3
CONNIKAMINSKI_H21_PURPLE PULL_H2101469.j
CONNIKAMINSKI_H21_BEIGE ROSE PULL_H21001
CONNIKAMINSKI_H21_KAKI FLUFFY PULL_H2101
CONNIKAMINSKI_H21_KAKI FLUFFY PULL LARGE
CONNIKAMINSKI_H21_KAKI FLUFFY PULL_H2100
CONNIKAMINSKI_H21_PADDED-SKIRT_H2100848-2.jpg
CONNIKAMINSKI_H21_TARTAN VESTE_H2100551_
CONNIKAMINSKI_H21_TARTAN COAT UNI_H21004
CONNIKAMINSKI_H21_TARTAN VESTE_H2100560_
CONNIKAMINSKI_H21_MIN_opt2.jpeg
CONNIKAMINSKI_H21_MINT-MOHAIR-PULL_H2101883_2.jpg
CONNIKAMINSKI_H21_MINT_opt.jpeg
CONNIKAMINSKI_H21_PADDED COAT_H2100826.j
CONNIKAMINSKI_H21_PADDED BLOUSON_H210086
CONNIKAMINSKI_H21_BEIGE PULL_H2101291.jp
CONNIKAMINSKI_H21_BLACK JERSEY SKIRT_H21
CONNIKAMINSKI_H21_BLACK BLUE MERINO PULL_H2101522.jpg
CONNIKAMINSKI_H21_BLACK BLUE MERINO PULL_H2101540.jpg
CONNIKAMINSKI_H21_BLACK BLUE MERINO PULL_H2101525.jpg
CONNIKAMINSKI_H21_BLACK PANTALON_H2101540_DETAIL.jpg

credits Lookbook

Models: Romane Bornain