top of page

PRIVACY

Privacy Disclaimer website

Conni Kaminski respects the privacy of all users of its site and services, taking especial care of all personal information provided.

The Privacy Disclaimer will explain the following:

  • How and why Conni Kaminski processes personal data

  • Your rights

 

Processing personal data

Conni Kaminski, her atelier and shop – is located at 102,rue du Marché au Charbon,  1000 Brussels, Belgium.  Conni Kaminski, takes careful responsibility of the processing of your personal data.

Personal data provided by the consumer, either in store or via the webshop, are processed for commercial purposes, to ensure good service and customer management.

Personal data provided in connection with the registration for events and updates via e-mail will be processed for commercial purposes, to facilitate information about Conni Kaminski.

This information will be kept for the duration of the contract, and/or the length of the product warranty. After delivery of any product, Conni Kaminski  will keep customer’s details for two years, in order to guarantee a good service.

The information Conni Kaminski maintains are personal and financial identification data, helping only with the follow-up of customer’s orders.

Conni Kaminski does not sell data information to Third Parties.

Rights and complaints within the General Data Protection Regulation (AVG / GDPR)

At any time, customers of Conni Kaminski have the right to appeal or complain, in relation to Belgian and European Legislation. For information on this, they can contact Conni Kaminski.

If the complaint concerns the processing of personal data, customers can contact the Privacy Commission  . Conni Kaminski also requests that customers contact her, so that issues can be solved together.

Online Visibility

Cookies

During your visit to www.connikaminski.com ‘cookies’ can be stored on the hard drive of your computer, tablet or phone. These are files which remember if you, the visitor, have already been on the website. These files are saved on your device, for statistical purposes, and to optimize the use of the website.

These ‘cookies’ are only used for the optimization of www.connikaminski.com, and not for other services.

Google Analytics

This website uses Google Analytics. This is a web-analytics service, provided by Google Inc. Google Analytics uses ‘cookies’ to help analyze the website. The information generated by the ‘cookie’ about your use of the website (including your IP address) will be transferred to and by Google. Google uses this information to keep track of website use, to compile reports on website activity for website operators, and to offer other services relating to website activity and internet usage.

You can opt out of using ‘cookies’ by changing the appropriate settings in your browser.

Privacy Disclaimer website

Conni Kaminski respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en dienstverlening. Conni Kaminski draagt op een betrouwbare wijze zorg voor de persoonlijke informatie die wordt verschaft.

 

De Privacy Disclaimer zal het volgende uitleggen:

  • Hoe en waarom Conni Kaminski persoonsgegevens verwerkt.

  • Uw rechten en hoe u er beroep op kan doen.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Conni Kaminski haar atelier en winkel is gevestigd  102,rue du Marché au Charbon,  1000 Brussels, Belgium. Conni Kaminski, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die door de gebruiker/klant worden verschaft in de winkel of via de webshop, worden verwerkt voor commerciële doeleinde, om zo doende een goede dienstverlening en klantenbeheer te kunnen verschaffen.

De persoonsgegevens die door de gebruiker worden verschaft in kader van de inschrijving voor evenementen en updates via mail, worden verwerkt voor commerciële doeleinde, met het oog op informatie te verschaffen over Conni Kaminski .

Deze gegevens zullen voor de duur van het contract worden bijgehouden en zolang de garantie van het product geldig is. Na levering van het product houdt Conni Kaminski uw gegevens bij voor 2 jaar om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.

De soortgegevens die Conni Kaminski bijhoudt zijn persoonlijke -en financiële identificatiegegevens om u te allen tijde goed te kunnen helpen met de opvolgingen van uw bestellingen.

Deze gegevens worden door Conni Kaminski niet door verkocht aan derde partijen.

Rechten en klachten binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

De klanten van Conni Kaminski hebben recht om te allen tijde beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Belgische en Europese Wetgeving. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met Conni Kaminski.

Mochten er klachten zijn m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens, kunt zich wenden tot de Privacy Commissie

Conni Kaminski vraagt bijkomend om ook met haar contact op te nemen, zodat zij dit gezamenlijk met u kan oplossen.

Surfgedrag

Cookies

Tijdens uw bezoek aan www.connikaminski.com kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Het gaat over tekst-bestanden die onthouden dat u, de bezoeker, al eens op de website bent geweest. Het opslaan van die bestanden, op uw apparaat, wordt enkel gedaan omwille van statistische redenen en het gebruik van de website te optimaliseren.

De ‘cookies’ worden enkel gebruikt voor de optimalisering van het gebruik van www.connikaminski.com en niet voor andere diensten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te wijzigen.

bottom of page